Loader

NOVICE

  • Krepitev populacij s podporno vzrejo posameznih vrst dvoživk v vzrejnih postajah je na Danskem in v Nemčiji že dodobra uveljavljena praksa. V letošnjem letu pa s prenosom znanja in izkušenj iz tujine ...

  • V projektu LIFE AMPHICON smo v letih 2020 in 2021 izvedli intenzivne popise dvoživk v Jovsih, ki so del Natura 2000 območja Dobrava–Jovsi. Njihov glavni namen je bil ugotoviti izhodiščno stanje popula...

  • Toplejši in daljši spomladanski dnevi že prebujajo naravo, ob prvem deževju pa se bodo iz prezimovanja predramile tudi številne dvoživke in se v večernem času iz kopenskih življenjskih prostorov priče...

  • V preteklih dneh je v ribniku Trebče v Kozjanskem parku potekala vzpostavitev cone brez rib. Ribnik se je že napolnil z vodo, varovalna ograja stoji, sedaj pa le še čakamo na nekoliko višje temperatur...

INFORMACIJSKI CENTER ZA VARSTVO DVOŽIVK SLOVENIJE

Potrebujete nasvet, povezan z varstvom dvoživk?

Kontaktirajte nas in posredovali vam bomo informacije o primerih dobrih praks upravljanja kopenskih habitatov, mlak, selitvenih poti in ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov človeških dejavnosti.

 

Sporočajte opažanja!

Ste opazili dvoživke v vodnih ali kopenskih habitatih, ste nanje naleteli na cesti? Poznate lokacije cestnih odsekov, kjer prihaja do množičnih povozov dvoživk?

 

Sodelujete pri akcijah prenašanja dvoživk čez cesto?

Vzdržujemo Podatkovno zbirko o dvoživkah Slovenije, ki je pomemben vir informacij o selitvenih poteh dvoživk preko državnih in lokalnih cest. Vabimo vas, da nam posredujete informacije o akcijah prenašanja dvoživk čez cesto, ki potekajo v Sloveniji.

TELEFON

+386 64 229 557

SPLETNA POŠTA

info.varstvodvozivk@ckff.si

PROJEKTNO OBMOČJE

3

DRŽAVE

6

PROJEKTNA OBMOČJA

9

PROJEKTNI PARTNERJI

VIDEO GALERIJA