Loader

UDELEŽILI SMO SE MEDNARODNE KONFERENCE V NEMČIJI IN IZMENJEVALI IZKUŠNJE

UDELEŽILI SMO SE MEDNARODNE KONFERENCE V NEMČIJI IN IZMENJEVALI IZKUŠNJE

Uvod v ekskurzijo po Nemčiji je bil 3. sestanek usmerjevalnega odbora LIFE AMPHICON, ki je delno potekal v živo, delno pa preko spleta.

Naslednji dnevi do bili namenjeni izmenjevanju izkušenj in znanj.

Od 28 – 29 oktobra 2021 je v Narodnem parku spodnje doline Odre na SV Nemčije, v mestu Criewen, potekala mednarodna konferenca na temo varstvenih ukrepov za dvoživke – “Renaturation of Lakes and Kettle Holes, Ponds and Pools and Other Amphibian Conservation Measures.” Na konferenci smo sodelovali s predstavitvijo projekta LIFE AMPHICON.

Med našim obiskom v Nemčiji smo si imeli priložnost ogledati številne primere tako dobrih kot slabih praks že izvedenih ukrepov za varstvo dvoživk. Tovrstni ukrepi se namreč v Nemčiji izvajajo že vrsto let.

Herman Weising nam je na območju jezera Felchowsee, ki ga upravlja projektni partner Združenje nacionalnega parka spodnje doline Odre (VUO), predstavil nekaj večjih mlak, način vzdrževanja le-teh in izzive, s katerimi se pri gradnji in vzdrževanju v parku srečujejo.

S predstavnikom Brandenburškega državnega urada za okolje, zdravje in varstvo potrošnikov, g. Norbetom Schneeweissom, smo si ogledali nekaj  primerov dobrih in slabih praks že zgrajenih podhodov in trajnih varovalnih ograj za dvoživke.

Dr. Franz Höchtl, vodja oddelka za informiranje, izobraževanje, trajnostno rabo prostora, raziskave in dokumentacijo v Biosfernem rezervatu doline Labe Spodnje Saške nam je predstavil naloge biosfernega rezervata, ga. Rebecca Heiligtag pa nam je predstavila izzive, s katerimi se srečujejo v projektu LIFE Auenamphibien, ki je prav tako usmerjen v varstvo dvoživk in ohranjanje njihovih habitatov na poplavnem območju reke Labe.

Na terenskem ogledu mlak so se nam pridružili tudi predstavniki dveh bližnjih biosfernih rezervatov, Schaalsee-Elbe in Elbe Brandenburg River, ki so nam predstavili svoje načrte za zaščito dvoživk. Razvijale so se živahne razprave o možnostih in ukrepih za zaščito dvoživk, izvedbi projektov v okviru biosfernih rezervatov in naravnih parkov.

Ogledali smo si tudi zanimiv primer mlake, katerega model bi bilo smiselno preizkusiti tudi v Sloveniji, kjer se v neposredni bližini mlake za preprečevanje zaraščanja namesto košnje izvaja paša.

Tik pred zaključkom ekskurzije smo se imeli priložnost pobližje spoznati z vrsto, za katero se bodo v okviru projekta LIFE AMPHICON v Nemčiji in na Danskem izvajali ukrepi. To je veliki severni pupek (Triturus cristatus), ki nas je še enkrat opomnil na pomen ohranjanja dvoživk in varstva njihovih habitatov.

Photo: Tina Stepišnik