Loader

PROJEKT LIFE AMPHICON SMO PREDSTAVILI SLOVENSKEMU HERPETOLOŠKEMU DRUŠTVU

PROJEKT LIFE AMPHICON SMO PREDSTAVILI SLOVENSKEMU HERPETOLOŠKEMU DRUŠTVU

Za uspešno izvedbo projekta LIFE AMPHICON je izrednega pomena sodelovanje in povezovanje s posamezniki, prostovoljci, društvi, zavodi, organizacijami in drugimi, ki se ukvarjajo s področjev varstva dvoživk. Eden od pomembnejših deležnikov in hkrati podpornik projekta LIFE AMPHICON je tudi Slovensko herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica (SHS), ki v Sloveniji prispeva pomemben del k proučevanju, varstvu ter izobraževanju širše javnosti o dvoživkah in plazilcih. SHS že od leta 2009 neprekinjeno izvaja akcijo prenašanja dvoživk čez cesto v Ljubljani na Večni poti v bližini Biološkega središča in Živalskega vrta Ljubljana.

V sodelovanju s SHS smo v sredo, 10. 11. 2021 pripravili spletno predavanje, ki se ga je udeležilo 20 članov društva. Predstavili smo projekt LIFE AMPHICON, katerega glavni namen je ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov, dosedanje dosežke in izvedene aktivnosti. Večji del predavanja je bil osredotočen na tematiko dvoživk in cest. SHS je v preteklosti prispeval pomemben del k varstvu dvoživk tudi na območju Ljubljanskega barja, kjer so na več cestnih odsekih vrsto let izvajali akcije prenašanja dvoživk čez cesto. Med drugim so bili v popis vključeni tudi projektni cestni odseki v Bistri, Pakem in Podkraju, ki so predstavljali pomemben vhodni podatek v fazi prijave projekta. To so tudi območja na katerem smo v projektu LIFE AMPHICON leta 2020 izvedli intenzivne nočne preglede cest in predvideli trajne ukrepe za dvoživke. Udeležence predavanja smo seznanili tudi z rezultati monitoringa dvoživk, ki je bil v letih 2020 in 2021 izveden na projektnih cestnih odsekih na Ljubljanskem barju in Radenskem polju.

Projektna skupina LIFE AMPHICON si želi, da dobro sodelovanje s SHS nadaljujemo tako v okviru ohranjanja populacij dvoživk kakor tudi z vidika udeležbe in aktivnega sodelovanja na predavanjih ter drugih dogodkih.

Foto: LIFE AMPHICON