Loader

PREDSTAVITEV PROJEKTA LIFE AMPHICON ŠTUDENTOM BIOTEHNIŠKE FAKULTETE IN TERENSKI OGLED VODNIH HABITATOV

PREDSTAVITEV PROJEKTA LIFE AMPHICON ŠTUDENTOM BIOTEHNIŠKE FAKULTETE IN TERENSKI OGLED VODNIH HABITATOV

Ekipa projekta LIFE AMPHICON je v petek, 13. januarja, obiskala Kočevje.

Na Zavodu za gozdove, OE Kočevje smo študentom Biotehniške fakultete predstavili projektne aktivnosti.

Sledil je tudi terenski ogled vodnih habitatov.

Foto: S. Levstek, Ž. Vertič