Loader

NA LJUBLJANSKEM BARJU ZAKLJUČENI IZKOPI 50 NOVIH MLAK

NA LJUBLJANSKEM BARJU ZAKLJUČENI IZKOPI 50 NOVIH MLAK

V teh dneh smo na Ljubljanskem barju zaključili izkope zadnjih od načrtovanih 50 mlak. Te tako že čakajo, da se dvoživke prebudijo iz prezimovanja in odpravijo na mrestišča.  

Ker se ekološke zahteve različnih vrst dvoživk razlikujejo, smo izkopali 5 različnih tipov mlak. Tla na Ljubljanskem barju pod površjem skrivajo plast polžarice, usedlino prazgodovinskega jezera, ki je sestavljena iz ostankov polžev in školjk ter dobro zadržuje vodo. Ob izkopu za nastanek mlake zato ne dodajamo neprepustne plasti ali vgrajujemo folije. Nekatere mlake so se z vodo napolnile že med izkopom, medtem ko bo druge napolnila padavinska voda.

Večje in globlje mlake bodo predvidoma ustrezale zahtevam velikega pupka, medtem ko bo mesta za odlaganje mrestov v majhnih mlakah najverjetneje našel hribski urh. Pričakujemo, da se bodo poleg projektnih ciljnih vrst v mlakah razmnoževale tudi druge vrste dvoživk, svoj življenjski prostor pa bodo v njih zagotovo našle tudi številne druge, zlasti nevretenčarske vrste. Zelo pomembno je, da v mlake ne zaidejo ribe, saj se te prehranjujejo z ličinkami dvoživk, njihovimi jajci oz. mresti ter rastlinjem, na katere jih pritrjujejo. 

Vodnatost in naseljenost mlak bomo spremljali v okviru akcije Monitoring uspeha projektnih akcij (D.1), ki se bo pričela v tem letu. V prvi fazi bomo preverili prisotnost mrestov rjavih žab, ki se bodo na mrestišča odpravile med prvimi.

Foto: K. Drašler, G. Lipovšek