Loader

NADALJUJEMO Z VZPOSTAVLJANJEM MLAK ZA DVOŽIVKE NA RADENSKEM POLJU

NADALJUJEMO Z VZPOSTAVLJANJEM MLAK ZA DVOŽIVKE NA RADENSKEM POLJU

V Krajinskem parku Radensko polje smo letos začeli vzpostavljati prve mlake za dvoživke. Do sedaj smo na območju Radenskega polja izkopali 25 mlak od skupno 40 načrtovanih. V prvi vrsti so namenjene ciljnim vrstam projekta LIFE AMPHICON – mlake večjih dimenzij ustrezajo velikim pupkom (Triturus carnifex), manjše mlake pa hribskim urhom (Bombina variegata).

Prve mlake smo izkopali v zimskih mesecih. Nekaj dni po izkopu so se nekatere mlake že napolnile z vodo. V manjših mlakah smo kmalu po koncu zime opazili rosnice (Rana dalmatina) in njihove mreste. Kasneje so se v mlakah začele pojavljati tudi druge vrste dvoživk, med njimi tudi hribski urhi. V novih mlakah so izkoristili skoraj vsako vejico ali korenino, da so nanjo pritrdili svoja jajca. Najbolj pa smo se razveselili dveh velikih pupkov, ki sta se že prvo pomlad naselila v na novo vzpostavljeno veliko mlako.

Poleti smo z izkopom nadaljevali in že ob prvem pregledu smo v mlakah potrdili razmnoževanje nekaterih vrst – precej velike paglavce rjavih žab ter hribskih urhov, nekatere dvoživke pa so bile že preobražene v mlade žabe.

Z vzpostavljanjem mlak bomo nadaljevali, ko se Radensko polje nekoliko osuši.

Letošnje mokro poletje je bilo za dvoživke še kako ugodno, novo izkopane mlake pa jim bodo nudile zatočišče in zagotavljale vir vode zlasti v tistih sušnih obdobjih, ki so še pred nami.

Foto: P. Golob, T. Stepišnik