Loader

GRADNJA PODHODOV ZA DVOŽIVKE V POLNEM TEKU

GRADNJA PODHODOV ZA DVOŽIVKE V POLNEM TEKU

Direkcija RS za infrastrukturo je v mesecu oktobru 2023 z izvajalcem del Trgograd d.o.o. pričela z gradnjo prvih podhodov za dvoživke na projektnem odseku Podkraj.

Na spodnjih fotografijah si lahko ogledate kako so izvajalci pripravili teren. 

Pod podhode se vgradi AB plošča, na plošči se nato izvedejo kamniti pragovi, med pragovi mora biti zemlja utrjena. Kamniti prag in zemlja segata cca. 5 cm nad višino spodnjega roba prepusta. Stiki elementov podhodov se zaščitijo z bitumenskimi trakovi širine 20 cm.

Po vgradnji podhodov se bo pričela ureditev vozišča ter postavitev usmerjevalnih ograj za dvoživke. Sočasno se bodo urejali dovozi na zemljišča in nameščanje rešetk za dvoživke. Ko bodo opravljena vsa dela in urejena vozna površina, bo projektni odsek Podkraj pripravljen za asfaltiranje.

Foto: arhiv DRSI