Loader

A.4 KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA IN NAČRT INTERPRETACIJE NARAVE

Pripravljena bosta logotip in celostna grafična podoba projekta ter skupen načrt interpretacije narave. Za doseganje glavnih ciljev akcije E bo pripravljena tudi komunikacijska strategija.

 

Logotip in celostna grafična podoba projekta bosta služila za poenotenje vseh gradiv za namen promocije projekta, za spletno stran ter za boljše prepoznavanje projekta med deležniki, ciljnimi skupinami in širšo javnostjo. Načrt interpretacije narave je ključen za oblikovanje in podrobno načrtovanje tolmačenja dvoživk na učnih poteh, v informacijskem centru za dvoživke ter na izobraževalnih orodjih (E.3), pa tudi za komunikacijo in razširjanje projekta ter njegovih rezultatov (E.1).

REZULTATI

SORODNE NOVICE