Loader

C.1 VZPOSTAVITEV/OBNOVA VODNIH HABITATOV

Izguba vodnih habitatov, zlasti tistih, v katerih poteka razmnoževanje, je bila prepoznana kot ena največjih groženj dvoživkam na projektnem območju LIFE AMPHICON. Da bi zagotovili obnovo populacij hribskega urha, nižinskega urha in velikega pupka, bodo v okviru te akcije vzpostavljene številne nove mlake in luže, obnovljenih pa bo tudi več že obstoječih mlak.

 

Nove mlake bodo prednostno vzpostavljene na lokacijah z mineralnim dnom. Njihovo končno obliko, vrsto in fizične lastnosti bo določil ekološki inšpektor. Nove mlake bodo vzpostavljene na primerni razdalji med seboj z namenom, da se bo oblikovala mreža, ki bo okrepila ciljna mesta za razmnoževanje vrst, pa tudi povezanost in pretok genov med podpulacijami. Kjer je primerno, se bodo izbrana mesta novih mlak nahajala v bližini odsekov cest, na katerih se bodo izvajali trajni ukrepi za dvoživke (predori in trajne ograje).

 

Skupno bo v Sloveniji nastalo 130 novih mlak in večjih luž (50 na Ljubljanskem barju, 40 na Radenskem polju, 30 na Bohorju in 10 v Jovsih). Na območju Felchowseegebiet v Nemčiji bo skupno vzpostavljenih in obnovljenih 30 mlak. 3 mlake bodo obnovljene tudi na področju Taarup Strand na območju Občine Nyborg na Danskem.

 

Akcija se bo pričela konec leta 2020 in zaključila do konca leta 2023.

REZULTATI

SORODNE NOVICE