Loader

C.2 IZBOLJŠANJE STANJA KOPENSKIH HABITATOV

Stanje kopenskih habitatov se bo izboljšalo po oceni projektnih področij, in sicer za naslednje ciljne vrste: nižinskega urha, hribskega urha in velikega pupka. Nižinski urh za življenje potrebuje odprto pokrajino, medtem ko imata hribski urh in veliki pupek raje mozaično pokrajino s travniki in gozdovi. V okviru projekta bo obnovljenih 72 ha kopenskih habitatov, od tega 52 v Sloveniji in 20 v Nemčiji. Ustvarilo se bo 30 ha varovalnih pasov (5 v Nemčiji, 25 v Sloveniji) in prezimovališče na Danskem (3 x 1 m2).

 

Izboljšanje stanja kopenskih habitatov je pomembno z vidika vzpostavitve stanja, ki bo omogočilo uspešno preživetje populacij. Ustvarjanje varovalnih pasov bo izboljšalo povezavo habitatov in kakovost vode. Ob tem so žive meje pomembne linearne strukture, ki povezujejo različne kopenske in vodne habitate.

 

Obnovljene in novo ustvarjene habitate na kupljenih ali zakupljenih zemljiščih bodo upravljali projektni partnerji. Habitate se bo izboljšalo z odstranjevanjem nezaželene vegetacije (invazivne tujerodne vrste), sajenjem in upravljanjem obstoječih živih mej, pretvorbo njiv v trajno travinje, vzpostavljanjem varovalnih pasov okoli mlak in ustvarjanjem umetnih prezimovališč na območjih intenzivne kmetijske krajine.

 

Stalno spremljanje izboljšanja stanja habitatov je za doseganje ciljev projekta ključnega pomena.

REZULTATI

SORODNE NOVICE

  • V preteklih dveh mesecih smo v Jovsih zaključili z izkopom vseh desetih načrtovanih mlak, ki bodo kmalu lahko gostile mrestenje prvih dvoživk. Nadaljnja dela na projektnem območju so bila v februarju osredotočena na ukrepe za izboljšanje stanja kopenskih habitatov....

  • Obnova kopenskih habitatov je poleg vzpostavitve mlak ena najpomembnejših konkretnih naravovarstvenih aktivnost projekta LIFE AMPHICON. Dvoživke večino leta preživijo na kopnem. Skriti kotički v mejici, na travniku ali v gozdu jim nudijo poletna zatočišča, pozimi pa prezimovališča. ...