Loader

C.3 KREPITEV POPULACIJ NIŽINSKEGA URHA

Krepitev populacij nižinskega urha je predvidena v treh partnerskih državah na treh projektnih območjih: Jovsi (SI3000268), Tårup (DK008X192) in Felchowseegebiet (DE2950302). Na slednjem so razmere za vrsto ugodnejše, zaradi česar bo tam krepitev populacije izvedena le v primeru, da se bo v okviru akcije A.1 izkazalo, da je potrebna.

 

Krepitev populacij se bo v vseh treh partnerskih državah izvajala dokler v okviru akcij C.1 in C.2 stanje habitatov ne bo izboljšano do te mere, da bodo populacije zmožne same preživeti. Tovrstna tehnika je na Danskem in v Nemčiji že dodobra uveljavljena. V okviru te akcije bo tako šlo za prenos znanj in izkušenj na Slovenijo. V primeru, da obnovljenih mlak ciljne vrste zaradi izolacije ne bodo naravno kolonizirale, bo 80–90 % potomstva izpuščenega v nove mlake, 10–20 % potomcev pa se bo premestilo nazaj v izvorne mlake, da bodo nadomestili zbiranje jajc.

 

Na Danskem in v Nemčiji so vzrejne postaje že prisotne, v Sloveniji pa jo bo vzpostavil Kozjanski park v Podsredi. Na območju Slovenije se je zadnja preostala populacija nižinskega urha v zadnjih letih tako močno zmanjšala, da je ogroženo njeno preživetje. Da bi preprečili izumrtje vrste, se bodo izvajali ukrepi za krepitev populacije. Brez tega bi namreč v celoti izgubili populacijo nižinskega urha v Jovsih.

REZULTATI

SORODNE NOVICE