Loader

C.5 PONOVLJIVOST IN PRENOSLJIVOST PROJEKTNIH REŠITEV IN REZULTATOV

Širjenje in prenos projektnih rešitev, povezanih z varstvom dvoživk, se bosta izvedla na primeru konkretnih ukrepov za ohranjanje vrst iz Priloge IV Direktive o habitatih (plavček, rosnica in zelena rega) v Sloveniji. V skladu z zahtevami posameznih vrst se bodo namreč vzpostavljale mlake in urejali kopenski habitati, ob tem pa bo DRSI na drugi lokaciji izvedel tudi podhode za dvoživke z ograjami.

 

Pridobljeno znanje se bo uporabilo pri izvedbi podhodov z ograjami za rosnico v Kozjanskem parku na cesti v bližini mlake v Trebčah, kjer bo vzpostavljen informacijski center za dvoživke (E.3).

 

DRSI bo pri svojih nalogah sledil praktičnim projektnim izkušnjam. Koristil bo znanja, pridobljena z mednarodnim sodelovanjem in povezovanjem (E.2) ter sodeloval pri pripravi tehnične dokumentacije, načrtovanju (A.2) in gradnji (C.4). Ob tem bo na drugih cestnih odsekih sistematično nadaljeval z izvajanjem primerov dobrih praks. Pri tem bodo prvi na vrsti najbolj problematični odseki cest v Sloveniji. Projektne izkušnje bodo koristne tudi pri postopkih prostorskega načrtovanja (umestitev ukrepov) in načrtovanju novih cest, pri čemer bo oboje definirano z omogočanjem večje varnosti dvoživk pri prehajanju cest.

 

Za izboljšanje habitatov rosnice v Trebčah bo Kozjanski park v tamkajšnji mlaki ob pomoči lokalne Ribiške družine Sotla vzpostavil cono brez rib.

 

ZTG bo na območju naravnega rezervata Bičje vzpostavil dodatne mlake za zeleno rego in trajnostno uredil okoliške kopenske habitate (odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst). Krajinski park Ljubljansko barje bo prav tako ustvaril dodatne mlake za plavčka.

 

Pričakuje se, da bodo zaradi uvajanja dobrih praks pri vzpostavljanju mlak ter aktivnosti ozaveščanja in mreženja (E) deležniki (NVO, lastniki zemljišč, upravljavci zavarovanih območij itd.) sledili zgledom projekta. Organizirane bodo tudi delavnice za strokovnjake/vodje projektnih področij, na katerih je prisoten plavček, pri čemer bodo udeleženci v okviru prostovoljnih akcij odstranjevali invazivne tujerodne vrste ter pridobili teoretična znanja in izkušnje na področju ohranjanja habitatov, hkrati pa bo potekalo še mreženje.

REZULTATI

SORODNE NOVICE

  • Plavček (Rana arvalis) je zelo karizmatična vrsta dvoživke. Posebej zanimiva je v obdobju razmnoževanja. Takrat se samci obarvajo v živo modro barvo, mrestenje pa poteka skupinsko in le nekaj dni. Pogled na kopico modrih žab je nekaj posebnega in privablja številne ljubitelje narave in naravoslovne fotografe, kar pa ima lahko nanje tudi negativne vplive....

  • V preteklih dneh je v ribniku Trebče v Kozjanskem parku potekala vzpostavitev cone brez rib. Ribnik se je že napolnil z vodo, varovalna ograja stoji, sedaj pa le še čakamo na nekoliko višje temperature za spomladansko selitev dvoživk, ki se bo tudi v Trebčah kmalu začela....

  • V preteklem tednu smo na Trebčah izvedli enega izmed ukrepov za trajno ohranjanje populacij dvoživk na tem območju....