Loader

C. IZVEDBENE AKCIJE

Krepitev populacij s podporno vzrejo posameznih vrst dvoživk v vzrejnih postajah je na Danskem in v Nemčiji že dodobra uveljavljena praksa. V letošnjem letu pa s prenosom znanja in izkušenj iz tujine vzpostavljamo prvo vzrejno postajo tudi v Sloveniji....

V projektu LIFE AMPHICON smo v letih 2020 in 2021 izvedli intenzivne popise dvoživk v Jovsih, ki so del Natura 2000 območja Dobrava–Jovsi. Njihov glavni namen je bil ugotoviti izhodiščno stanje populacije ciljne vrste nižinski urh (Bombina bombina) na območju Jovsov za natančno opredelitev vseh...

Toplejši in daljši spomladanski dnevi že prebujajo naravo, ob prvem deževju pa se bodo iz prezimovanja predramile tudi številne dvoživke in se v večernem času iz kopenskih življenjskih prostorov pričele seliti na mrestišča...

V preteklih dneh je v ribniku Trebče v Kozjanskem parku potekala vzpostavitev cone brez rib. Ribnik se je že napolnil z vodo, varovalna ograja stoji, sedaj pa le še čakamo na nekoliko višje temperature za spomladansko selitev dvoživk, ki se bo tudi v Trebčah kmalu...

Od 28 - 29 oktobra 2021 je v Narodnem parku spodnje doline Odre na SV Nemčije, v mestu Criewen, potekala mednarodna konferenca na temo varstvenih ukrepov za dvoživke - "Renaturation of Lakes and Kettle Holes, Ponds and Pools and Other Amphibian Conservation Measures." Na konferenci...