Loader

CILJI

GLAVNI CILJ PROJEKTA JE IZBOLJŠATI STANJE OHRANJENOSTI CILJNIH VRST IN NJIHOVIH HABITATOV.

 

OSTALI CILJI PROJEKTA SO:

  • povečati številčnost populacije ciljnih vrst in ustaviti negativne trende na področju ohranjenosti ciljnih vrst na projektnih območjih;
  • povečati primerne vodne in kopenske habitate dvoživk; vzpostaviti koridorje in premostitve za namen njihove povezave na šestih Natura 2000 območjih;
  • okrepiti povezanost med vodnimi in kopenskimi habitati z zmanjševanjem umrljivosti dvoživk zaradi povozov na cestah na projektnih območjih in vpeljati najsodobnejše načine upravljanja z dvoživkami v Sloveniji;
  • rešiti majhno in izolirano populacijo nižinskega urha (Bombina bombina) v Sloveniji, Nemčiji in na Danskem pred izumrtjem s povečanjem njegove reprodukcije s podporno vzrejo;
  • izboljšati stanje ohranjenosti dvoživk iz Priloge IV na območju;
  • vzpostaviti kvalitetno podlago za izmenjavo izkušenj med Slovenijo, Nemčijo in Dansko na področjih upravljanja s populacijami dvoživk in sistemov njihovega vodenja;
  • povečati zmogljivost upravljavcev Natura 2000 območij na področjih varstva dvoživk in upravljanja Natura 2000 območij;
  • promovirati projektne aktivnosti kot primere dobrih praks ter spodbujati odločevalce k varstvu dvoživk na drugih območjih;
  • povečati ozaveščenost in sprejemanje varstva dvoživk med odločevalci in ciljnimi skupinami;
  • povezati tri različne države in raznolike izkušnje na področju varstva dvoživk z namenom vzpostavitve dolgotrajnega partnerstva ter možnosti sodelovanja pri nadaljnjih projektih.