Loader

CILJI

GLAVNI CILJ PROJEKTA JE IZBOLJŠATI STANJE OHRANJENOSTI CILJNIH VRST IN NJIHOVIH HABITATOV.

 

OSTALI CILJI PROJEKTA SO:

 • povečati številčnost populacije ciljnih vrst in ustaviti negativne trende na področju ohranjenosti ciljnih vrst na projektnih območjih;
 • povečati primerne vodne in kopenske habitate dvoživk;
 • vzpostaviti koridorje in premostitve za namen njihove povezave na šestih Natura 2000 območjih;
 • okrepiti povezanost med vodnimi in kopenskimi habitati z zmanjševanjem umrljivosti dvoživk zaradi povozov na cestah na projektnih območjih in vpeljati najsodobnejše načine upravljanja z dvoživkami v Sloveniji;
 • rešiti majhno in izolirano populacijo nižinskega urha (Bombina bombina) v Nemčiji in na Danskem pred izumrtjem s podporno vzrejo in tako tudi povečati njegovo reprodukcijo;
 • izboljšati stanje ohranjenosti dvoživk iz Priloge IV na območju;
 • vzpostaviti kvalitetno podlago za izmenjavo izkušenj med Slovenijo, Nemčijo in Dansko na področjih upravljanja s populacijami dvoživk in sistemov njihovega vodenja;
 • povečati zmogljivost upravljavcev Natura 2000 območij na področjih varstva dvoživk in upravljanja Natura 2000 območij;
 • promovirati projektne aktivnosti kot primere dobrih praks ter spodbujati odločevalce k varstvu dvoživk na drugih območjih;
 • povečati ozaveščenost in sprejemanje varstva dvoživk med odločevalci in ciljnimi skupinami;
 • povezati tri različne države in raznolike izkušnje na področju varstva dvoživk z namenom vzpostavitve dolgotrajnega partnerstva ter možnosti sodelovanja pri nadaljnjih projektih.