Loader

E.1 KOMUNIKACIJA TER RAZŠIRJANJE PROJEKTA IN PROJEKTNIH REZULTATOV

E.1.1 Pripravljene bodo LIFE informacijske table z logotipoma LIFE in Natura 2000. Tekom projekta bodo izdelane tudi dodatne informacijske table z glavnimi podatki o projektu. Aktivnosti bodo pri tem tesno povezane s tistimi v okviru akcij C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, E.3.1 in E.3.2. Glavni namen LIFE informacijskih tabel bo promocija projekta, mreže Natura 2000 in finančnega mehanizma LIFE.

 

E.1.2 Vzpostavljena bosta spletna stran projekta in profil projekta na družbenem omrežju (Facebook). Na svetovnem spletu, ki je poleg televizije najpomembnejši vir informacij o okoljskih vprašanjih, bo namreč potekala večina komunikacije, vezane na projekt.

 

E.1.3 Konference: organizirane bodo 3 tridnevne mednarodne konference. Te namreč predstavljajo pomembne dogodke, na katerih se srečujejo strokovnjaki in pomembni deležniki na mednarodni ravni.

 

E.1.4 Poročilo o projektu za splošno javnost bo služilo obveščanju različnih ciljnih skupin, odločevalcev ter drugega občinstva o dosežkih v okviru projekta.

 

E.1.5 Mediji in promocija projekta: vsaj 1.100 medijskih objav o projektu; promocija projekta na najmanj 63 dogodkih. Delo z mediji je zelo pomembno z vidika obveščanja javnosti o ciljih in rezultatih projekta ter vprašanjih, povezanih z dvoživkami. Pri tem imajo zelo velik pomen novinarske konference, katerih namen je promovirati projekt in njegove rezultate.

 

E.1.6 Pripravljeni bodo kratki videoposnetki (9 videoposnetkov, vsak dolžine približno 5 minut) o napredku v okviru projekta in projektnih območjih. Ob tem bosta pripravljena tudi 3 in 10 minutna promocijska videoposnetka o Radenskem polju in dvoživkah. Kratki videoposnetki bodo zagotovili dodaten vpogled v projekt ter omogočili učinkovitejšo splošno promocijo projekta.

REZULTATI

SORODNE NOVICE

  • V nedeljo, 17. septembra 2023 smo v okviru prireditve Grosuplja v jeseni v Žabji hiši priredili dogodek, posvečen varstvu narave in ga poimenovali Dan Žabje hiše. Družine in posamezniki so na ta dan v živo spoznavali dvoživke in ukrepe, ki jih v okviru projekta LIFE AMPHICON izvajamo za varovanje dvoživk in ohranjanje njihovih habitatov. ...

  • V zadnjih dneh junija smo se odzvali povabilu Turističnega društva Barje, ki je ob zaključku šolskega leta za otroke vseh starosti pripravilo tradicionalni dogodek Otroške barjanske žabarije....

  • V Krajinskem parku Radensko polje smo se srečali s predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor....

  • V okviru projekta LIFE AMPHICON bo med 18. in 20. majem 2022 v Grosuplju potekala prva mednarodna konferenca na temo ohranjanja dvoživk in obnove njihovih habitatov....

  • V oktobru smo na prireditvi Praznika kozjanskega jabolka izvedli delavnice za otroke v okviru projekta Life Amphicon. Otroci so se na delavnicah naučili osnovnih stvari o dvoživkah, predvsem o njihovem prehranjevanju, nato so si izdelali svojo dvoživko....

  • Direktor Združenja nacionalnega parka spodnje doline Odre (VUO) Thomas Michael in dr. Gabriele Kowalski sta 18. novembra 2020 obiskala okrožje Uckermark, kjer sta predstavila projekt LIFE AMPHICON. ...

  • Projektni partnerji so na vhode svojih organizacij namestili informacijske table LIFE AMPHICON. Šest izmed njih je zapisanih v slovenščini, tri pa v angleščini. Na informacijskih tablah so navedena imena z logotipi vodilnega partnerja, drugih projektnih partnerjev ter sofinancerjev. Ob tem so na njih tudi logotipi LIFE AMPHICON, LIFE in NATURA 2000 ter številka, ime in trajanje projekta....