Loader

E.2 MREŽENJE IN KREPITEV ZMOGLJIVOSTI

Mreženje (E2.1) in krepitev zmogljivosti (E2.2) sta tesno povezana. Potekala bosta hkrati, zlasti v drugi polovici projekta, ko bo prišlo do razširjanja rezultatov projekta za namen možne ponovitve ter prenosa rezultatov in rešitev projekta.

 

Mreženje in seminarji bodo omogočili zbiranje znanj o ohranjanju ciljnih vrst ter zagotovili izmenjavo dobrih praks na tem področju. Poleg tega bodo vabljeni strokovni gostujoči predavatelji pomembni za namen zunanjega prispevka in idej.

 

Za zagotovitev dodane vrednosti projekta v okviru EU je potreben jasen sklop aktivnosti za mreženje, razširjanje ter prenos ukrepov in rezultatov. Omenjene dejavnosti so potrebne za prenos znanja in izkušenj, pridobljenih v tem projektu, z namenom, da se spodbudi njihovo podvajanje ter prenos na primere, za katere so značilne podobne okoliščine.

REZULTATI

SORODNE NOVICE