Loader

E.3 IZOBRAŽEVANJE IN OZAVEŠČANJE

Turistična infrastruktura predstavlja temelj uspešnega izvajanja praktičnih izobraževalnih dejavnosti za ciljno skupino (lokalnih) učencev, ki bodo v prihodnosti postali pomembni deležniki ter nosilci odločanja (kmetje, župani, učitelji itd.). V ta namen jih je potrebno stalno ozaveščati o naravovarstvenih dejavnostih. Le na ta način si namreč lahko obetamo odgovorne in ozaveščene generacije na področju varstva narave. Ob tem prav učenci predstavljajo pomemben delež bodočih kmetov, ravno kmetijstvo pa je ena najpomembnejših groženj dvoživkam. Prav tako je omenjen pristop ključnega pomena za razširjanje rezultatov in promocijo projekta v lokalni skupnosti.

 

ZTG, KPLB in KP imajo slabo razvito infrastrukturo za namen izobraževanja. Nimajo namreč niti dobro opremljene učilnice v naravi niti drugih zadev, nujnih za poučevanje o dvoživkah. Nova infrastruktura bo tako v smislu “razvoja” zagotovila boljši sprejem projekta v lokalni skupnosti, okrepila ozaveščenost na kraju samem ter omogočila domačinom, da v naravi bolj kvalitetno preživijo svoj prosti čas. Ob tem bo prinesla tudi nove priložnosti za mala lokalna turistična podjetja.

 

Na območju Radenskega polja in Ljubljanskega barja bodo vzpostavljene učne poti z informacijskimi tablami, sodobnimi interaktivnimi modeli za interpretacijo narave ter leseno učilnico na prostem. Na območju Radensko polje bo ob tem postavljen tudi opazovalni stolp s kamero, ki bo v živo spremljala spremembe vodnega režima pri brvi čez potok Dobravka.

 

Informacijski center v Kozjanskem parku bo povezal ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter prevzel pomembno vlogo pri promociji dobrih praks, vezanih na podhode za dvoživke, omilitvene ukrepe za preprečevanje plenjenja dvoživk s strani rib ter vzrejne postaje. Ob tem je infrastruktura pomembna tudi za usmerjanje obiskovalcev iz najbolj ranljivih krajev, kar prispeva h glavnemu cilju projekta, ohranjanju dvoživk. Informacijska točka na Danskem bo domačine in turiste izobraževala ter ozaveščala o grožnji, ki jo ribe predstavljajo za dvoživke.

 

Za namen promocije ohranjanja dvoživk bodo organizirane tudi delavnice in poletni tabori na temo dvoživk za otroke, predavanja o projektu, rezultatih in ohranjanju dvoživk za deležnike ter vodeni ogledi za različne ciljne skupine. Ob tem bodo v okviru projekta pripravljena različna učna orodja, izobraževalna gradiva, prenosna razstava, identifikacijski ključ za dvoživke, škatla z različnimi učnimi pripomočki in modeli v velikosti dvoživk, raziskovalni komplet za učitelje, zloženka o ciljih projekta, zloženka o podhodih za dvoživke, smernice najboljših praks za ohranjanje dvoživk, koledar, igra »spomin«, zemljevid Krajinskega parka Radensko polje z informacijami o ohranjanju narave, majice, nahrbtniki, promocijske odeje ter varnostni jopiči.

REZULTATI

SORODNE NOVICE