Loader

E.3 IZOBRAŽEVANJE IN OZAVEŠČANJE

Turistična infrastruktura predstavlja temelj uspešnega izvajanja praktičnih izobraževalnih dejavnosti za ciljno skupino (lokalnih) učencev, ki bodo v prihodnosti postali pomembni deležniki ter nosilci odločanja (kmetje, župani, učitelji itd.). V ta namen jih je potrebno stalno ozaveščati o naravovarstvenih dejavnostih. Le na ta način si namreč lahko obetamo odgovorne in ozaveščene generacije na področju varstva narave. Ob tem prav učenci predstavljajo pomemben delež bodočih kmetov, ravno kmetijstvo pa je ena najpomembnejših groženj dvoživkam. Prav tako je omenjen pristop ključnega pomena za razširjanje rezultatov in promocijo projekta v lokalni skupnosti.

 

ZTG, KPLB in KP imajo slabo razvito infrastrukturo za namen izobraževanja. Nimajo namreč niti dobro opremljene učilnice v naravi niti drugih zadev, nujnih za poučevanje o dvoživkah. Nova infrastruktura bo tako v smislu “razvoja” zagotovila boljši sprejem projekta v lokalni skupnosti, okrepila ozaveščenost na kraju samem ter omogočila domačinom, da v naravi bolj kvalitetno preživijo svoj prosti čas. Ob tem bo prinesla tudi nove priložnosti za mala lokalna turistična podjetja.

 

Na območju Radenskega polja in Ljubljanskega barja bodo vzpostavljene učne poti z informacijskimi tablami, sodobnimi interaktivnimi modeli za interpretacijo narave ter leseno učilnico na prostem. Na območju Radensko polje bo ob tem postavljen tudi opazovalni stolp s kamero, ki bo v živo spremljala spremembe vodnega režima pri brvi čez potok Dobravka.

 

Informacijski center v Kozjanskem parku bo povezal ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter prevzel pomembno vlogo pri promociji dobrih praks, vezanih na podhode za dvoživke, omilitvene ukrepe za preprečevanje plenjenja dvoživk s strani rib ter vzrejne postaje. Ob tem je infrastruktura pomembna tudi za usmerjanje obiskovalcev iz najbolj ranljivih krajev, kar prispeva h glavnemu cilju projekta, ohranjanju dvoživk. Informacijska točka na Danskem bo domačine in turiste izobraževala ter ozaveščala o grožnji, ki jo ribe predstavljajo za dvoživke.

 

Za namen promocije ohranjanja dvoživk bodo organizirane tudi delavnice in poletni tabori na temo dvoživk za otroke, predavanja o projektu, rezultatih in ohranjanju dvoživk za deležnike ter vodeni ogledi za različne ciljne skupine. Ob tem bodo v okviru projekta pripravljena različna učna orodja, izobraževalna gradiva, prenosna razstava, identifikacijski ključ za dvoživke, škatla z različnimi učnimi pripomočki in modeli v velikosti dvoživk, raziskovalni komplet za učitelje, zloženka o ciljih projekta, zloženka o podhodih za dvoživke, smernice najboljših praks za ohranjanje dvoživk, koledar, igra »spomin«, zemljevid Krajinskega parka Radensko polje z informacijami o ohranjanju narave, majice, nahrbtniki, promocijske odeje ter varnostni jopiči.

REZULTATI

SORODNE NOVICE

  • To leto je v okviru projekta LIFE AMPHICON nastal prav poseben koledar, ki ga je zaradi same zasnove moč uporabiti na različne načine....

  • Na pobudo Evropske komisije se širom Evrope za en dan v letu široko odprejo vrata organizacij, ki se ukvarjajo z znanostjo in raziskovanjem, da bi predstavile poklic in življenje znanstvenika širši javnosti. ...

  • Pretekli teden smo v Krajinskem parku Radensko polje za lokalne turistične vodnike izvedli dve izobraževanji na temo dvoživk....

  • V projektni ekipi smo pričeli izvajati izobraževalne delavnice, na katerih udeleženci od blizu spoznavajo različne vrste dvoživk, njihov življenjski prostor in razloge za njihovo ogroženost. ...

  • V Kozjanskem parku smo izkopali učno mlako pri OŠ Lesično, ki bo odličen učni pripomoček....

  • Ob ribniku na Trebčah smo pričeli z obnovo dotrajane slamnate strehe....

  • Del aktivnosti v okviru projekta LIFE AMPHICON predstavlja tudi izvedba potujoče razstave na temo dvoživk na projektnih območjih v Sloveniji, Nemčiji in na Danskem. V navezavi na slednje smo v okviru projektne akcije E.3 Izobraževanje in ozaveščanje izdelali prve tri od skupno predvidenih desetih roll-up stojal....

  • Pomembna podpora konkretnim naravovarstvenim aktivnostim za izboljšanje stanja ogroženih vrst in njihovih habitatov so različne komunikacijske in izobraževalne dejavnosti, s katerimi želimo načrtovane ukrepe približati ciljnim skupinam, pomen ohranjanja dvoživk pa predstaviti tudi širši javnosti....

  • Bliža se novo leto, zato smo v okviru projekta zasnovali in pripravili KOLEDAR za leto 2021. Koledar je zasnovan kot poučno gradivo za spoznavanje različnih vrst dvoživk in njihovega življenjskega okolja. Ob enem pa skozi posamezne mesece spoznavamo deklico Amfi pri njenem uresničevanju osrednjih aktivnostih projekta, kot sta izkop mlak ter gradnja cestnih podhodov za dvoživke....

  • Z namenom, da bi učencem bolj približali svet dvoživk, bo projekt LIFE AMPHICON v šolskem letu 2020/21 sodeloval pri izvedbi kviza, ki ga že četrto leto zapored organizira Skupnost naravnih parkov Slovenije....