Loader

E.4 INFORMACIJSKI CENTER ZA VARSTVO DVOŽIVK SLOVENIJE

Informacijski center za varstvo dvoživk Slovenije na enem mestu združuje vse pomembne informacije o varstvu dvoživk v Sloveniji. Njegov namen je ustvariti nove priložnosti za mreženje ter krepiti zmogljivosti na področju ohranjanja dvoživk, kar bo omogočilo izboljšaljšanje stanja populacij dvoživk na območju Slovenije. Glavni cilj Informacijskega centra za varstvo dvoživk v Sloveniji je posredovati informacije in promovirati primere dobrih praks za varstvo dvoživk in njihovih habitatov ter selitvenih poti. Z Informacijskim centrom za varstvo dvoživk Slovenije želimo spodbuditi izvajanje različnih ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov človeških dejavnosti, kmetijstva ter prometa na dvoživke in njihove habitate. Ceste pogosto sekajo selitvene poti dvoživk. Problematične cestne odseke z največjim številom povoza imenujemo črne točke.

 

Center za kartografijo favne in flore (CKFF) vzdržuje vzdržuje Podatkovno zbirko o dvoživkah Slovenije, ki je med drugim pomemben vir informacij o selitvenih prehodih preko cest. Preko Informacijskega centra za varstvo dvoživk Slovenije ter spletne strani BioPortal.si se bo tudi v prihodnje zbiralo javno dostopne podatke s pomočjo vključevanja širše javnosti (tako imenovan koncept ljudske znanosti), naključnih opažanj, pridobljenih z neposrednimi stiki z različnimi posamezniki, društvi in naravovarstvenimi organizacijami, ki se ukvarjajo z dvoživkami ter problematiko povozov na slovenskih cestah.

 

Za odločitev o izvedbi ukrepov za dvoživke na nekem območju je opredelitev začetnega stanja populacij dvoživk in dejavnikov ogrožanja ključna informacija, ki bo zagotavljala tudi učinkovito varstvo vrst in njihovih habitatov. Pri načrtovanju ukrepov morajo biti zato jasno opredeljeni varstveni cilji, način izvedbe in spremljanje njihove uspešnosti. Le na ta način bomo zagotovili tudi dolgoročno preživetje ogroženim populacijam. Pomemben del procesa za uspešno izvedbo akcije predstavlja tudi sodelovanje z različnimi deležniki in ciljnimi skupinami.

 

Podrobnejše informacije:

REZULTATI

SORODNE NOVICE