Loader

E.4 INFORMACIJSKI CENTER ZA VARSTVO DVOŽIVK SLOVENIJE

Informacijski center za varstvo dvoživk Slovenije na enem mestu združuje vse pomembne informacije o varstvu dvoživk v Sloveniji. Njegov namen je ustvariti nove priložnosti za mreženje ter krepiti zmogljivosti na področju ohranjanja dvoživk, kar bo omogočilo izboljšaljšanje stanja populacij dvoživk na območju Slovenije. Glavni cilj Informacijskega centra za varstvo dvoživk v Sloveniji je posredovati informacije in promovirati primere dobrih praks za varstvo dvoživk in njihovih habitatov ter selitvenih poti. Z Informacijskim centrom za varstvo dvoživk Slovenije želimo spodbuditi izvajanje različnih ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov človeških dejavnosti, kmetijstva ter prometa na dvoživke in njihove habitate. Ceste pogosto sekajo selitvene poti dvoživk. Problematične cestne odseke z največjim številom povoza imenujemo črne točke.

 

Center za kartografijo favne in flore (CKFF) vzdržuje vzdržuje Podatkovno zbirko o dvoživkah Slovenije, ki je med drugim pomemben vir informacij o selitvenih prehodih preko cest. Preko Informacijskega centra za varstvo dvoživk Slovenije ter spletne strani BioPortal.si se bo tudi v prihodnje zbiralo javno dostopne podatke s pomočjo vključevanja širše javnosti (tako imenovan koncept ljudske znanosti), naključnih opažanj, pridobljenih z neposrednimi stiki z različnimi posamezniki, društvi in naravovarstvenimi organizacijami, ki se ukvarjajo z dvoživkami ter problematiko povozov na slovenskih cestah.

 

Za odločitev o izvedbi ukrepov za dvoživke na nekem območju je opredelitev začetnega stanja populacij dvoživk in dejavnikov ogrožanja ključna informacija, ki bo zagotavljala tudi učinkovito varstvo vrst in njihovih habitatov. Pri načrtovanju ukrepov morajo biti zato jasno opredeljeni varstveni cilji, način izvedbe in spremljanje njihove uspešnosti. Le na ta način bomo zagotovili tudi dolgoročno preživetje ogroženim populacijam. Pomemben del procesa za uspešno izvedbo akcije predstavlja tudi sodelovanje z različnimi deležniki in ciljnimi skupinami.

 

Podrobnejše informacije:

REZULTATI

SORODNE NOVICE

  • Pred tednom dni smo poročali o uspešnem Prvem vseslovenskem srečanju udeležencev akcij prenašanja dvoživk. Na tem dogodku smo imeli priložnost pobližje spoznati prostovoljce. Z željo boljšega razumevanja njihovih ravnanj in motivov smo jim razdelili tudi krajšo anketo, katere rezultate razkrivamo v temu članku....

  • Informacijski center za varstvo dvoživk Slovenije (Center za kartografijo favne in flore) je v okviru projekta LIFE AMPHICON organiziral PRVO VSESLOVENSKO SREČANJE UDELEŽENCEV AKCIJ PRENAŠANJA DVOŽIVK. Dogodek je bil v prvi vrsti namenjen spoznavanju in povezovanju koordinatorjev ter udeležencev akcij, ki vsako leto potekajo v spomladanskem času na različnih koncih Slovenije....

  • Informacijski center za varstvo dvoživk Slovenije vabi na prvo vseslovensko srečanje udeležencev akcij prenašanja dvoživk, ki bo potekalo v okviru projekta LIFE AMPHICON. Srečanje bo v soboto, 14. 10. 2023, ob 15. uri na turistični kmetiji Eko turizem Pri Starem Mlinu (Šentjanž nad Štorami 1, Štore)....

  • Dvoživke so se v teh dneh že pričele prebujati iz daljšega prezimovanja, v prvih toplejših deževnih večerih pa pričakujemo tudi množičnejšo selitev na mrestišča. Varnost dvoživk v prenekaterih območjih je v paritveni sezoni močno odvisna od dela prostovoljcev, ki skrbijo za njihov varen prehod na problematičnih cestnih odsekih, kjer ni vzpostavljenih podhodov in trajnih varovalnih ograj za dvoživke....

  • Do pričetka nove sezone spomladanskih selitev dvoživk si lahko zasnežene zimske dni krajšate s prebiranjem tretje izdaje novičnika Regljač, ki smo ga v projektu LIFE AMPHICON pripravili v zelo dobrem sodelovanju z avtorji prispevkov....

  • Toplejši in daljši spomladanski dnevi že prebujajo naravo, ob prvem deževju pa se bodo iz prezimovanja predramile tudi številne dvoživke in se v večernem času iz kopenskih življenjskih prostorov pričele seliti na mrestišča...

  • V sodelovanju s SHS smo v sredo, 10. 11. 2021 pripravili spletno predavanje, ki se ga je udeležilo 20 članov društva. Predstavili smo projekt LIFE AMPHICON, katerega glavni namen je ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov, dosedanje dosežke in izvedene aktivnosti....

  • Vljudno vas vabimo, da ukrepe za ohranjanje dvoživk predstavite v novičniku Regljač. Za natančnejše informacije v povezavi z vsebino prispevka nas lahko kontaktirate preko telefonske številke 064 229 577 ali elektronskega naslova: info.varstvodvozivk@ckff.si....

  • Vzpostavili smo spletno stran Informacijskega centra za varstvo dvoživk Slovenije ...

  • Deževno vreme v prihodnjih tednih bo vzpodbudilo spomladanske selitve dvoživk, ki pri tem lahko prečkajo tudi ceste, zato na številnih lokacijah v Sloveniji prihaja do množičnih povozov. ...