Loader

F.1 VODENJE PROJEKTA

Potek projekta bodo koordinirali vodja projekta, strokovni vodja projekta ter upravni odbor projekta. Z namenom, da bo zagotovljen potek projekta v skladu z načrtom (obseg aktivnosti, časovni razpored itd.), se bo meril napredek različnih ukrepov, ki se bodo izvajali v njegovem okviru. Omenjeno bo vključevalo redna srečanja s koordinatorji ukrepov (skupaj z upravnim odborom projekta) ter uporabo kazalnikov projekta. Akcija se bo izvajala tekom celotnega projekta.

 

Neodvisni zunanji revizor bo preveril računovodsko dokumentacijo, ki jo bo naročnik predložil v končnem poročilu. Del slednjega bo tudi načrt za obdobje po koncu projekta LIFE, ki ga bo pripravil vodilni partner. V pripravo omenjenega načrta bodo vključeni vsi projektni partnerji. Zapisan bo v slovenskem, nemškem, danskem in angleškem jeziku, v papirnati ter elektronski obliki. V njem bodo podane podrobnosti o ukrepih, ki se bodo izvajali v okviru projekta.

 

Popis izhodiščnega stanja vrst bo ključnega pomena za oceno začetnega stanja populacij posameznih ciljnih vrst. Prav te informacije bodo predstavljale osnovo za to, kdaj, kje in katere aktivnosti iz sklopa C se bo izvajalo. Ob tem bodo pomembne tudi za oceno učinka projekta (D.1, D.2).

REZULTATI

SORODNE NOVICE

  • 31. maja 2023 smo uspešno zaključili peti sestanek usmerjevalnega odbora projekta LIFE AMPHICON, ki je potekal na sedežu občine Nyborg na Danskem in preko spleta....

  • V ponedeljek, 27. marca 2023 je v Kozjanskem parku potekal četrti obisk zunanjega nadzornika projekta LIFE AMPHICON, dr. Mitje Kaligariča iz organizacije NEEMO....

  • 27. oktobra 2021 smo uspešno zaključili že 3. sestanek usmerjevalnega odbora. Sestanek je potekal v mestu Schwedt, nekateri projektni partnerji pa so se sestanka usmerjevalnega odbora udeležili preko spleta. ...

  • Prijavitelj in vodilni partner projekta Občina Grosuplje in Ministrstvo za okolje in prostor sta podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta LIFE AMPHICON....

  • Prijavitelj in vodilni partner projekta Občina Grosuplje, partner projekta Kozjanski park in sofinancer projekta Občina Bistrica ob Sotli so podpisali pogodbo o sofinanciranju projekta LIFE AMPHICON....

  • 11. februarja 2021 je potekal drugi, tokrat virtualni obisk zunanjega nadzornika projekta LIFE AMPHICON, dr. Mitje Kaligariča iz organizacije NEEMO. V sklopu spletnega srečanja je bil pregledan napredek po posameznih akcijah projekta ter podane obrazložitve, vezane na upravljanje in finančni vidik projekta. Dogodka se je udeležila tudi Julijana Lebez Lozej z Ministrstva za okolje Republike Slovenije....

  • 5. marca 2020 nas je obiskal zunanji nadzornik projekta LIFE AMPHICON, dr. Mitja Kaligarič iz organizacije NEEMO. V sklopu obiska so bile pregledane splošne obveznosti in vloge projektnih partnerjev ter obrazložen sistem poročanja, s poudarkom na finančnem in komunikacijskem vidiku projekta. Srečanja se je udeležila tudi Julijana Lebez Lozej z Ministrstva za okolje Republike Slovenije. Projektni partnerji so s predstavitvami svojih aktivnosti v okviru projekta aktivno sodelovali na srečanju....