Loader

Občina Grosuplje

Kontaktna oseba: Suzana Levstek

TELEFON

+386 1 788 87 89

SPLETNA POŠTA

suzana.levstek@grosuplje.si

Amphi

Kontaktna oseba: Lars Briggs

SPLETNA POŠTA

lb@amphi.dk

Center za kartografijo favne in flore

Kontaktna oseba: Katja Poboljšaj

SPLETNA POŠTA

katja.poboljsaj@ckff.si

Kozjanski park

Kontaktna oseba: Tatjana Kotnik

SPLETNA POŠTA

tatjana.kotnik@kp.gov.si

Združenje nacionalnega parka spodnje doline Odre

Kontaktna oseba: Lars Schulz

SPLETNA POŠTA

l.schulz@nationalpark-unteres-odertal.de

Zavod za turizem in promocijo “Turizem Grosuplje”

Kontaktna oseba: Uroš Perme

SPLETNA POŠTA

uros.perme@radenskopolje.si

Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje

Kontaktna oseba: Gregor Lipovšek

SPLETNA POŠTA

gregor.lipovsek@ljubljanskobarje.si

Občina Nyborg

Kontaktna oseba: Jens Hovgaard Bjerg

SPLETNA POŠTA

jhob@nyborg.dk

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Kontaktna oseba: Barbara Pezdir

SPLETNA POŠTA

barbara.pezdir@gov.si