Loader

O PROJEKTU

IME PROJEKTA

Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov

AKRONIM

LIFE AMPHICON

SKUPNI PRORAČUN PROJEKTA

8.079.824,00 €

TRAJANJE PROJEKTA

01/11/2019–31/12/2026

REFERENCA

LIFE18 NAT/SI/000711

FINANČNI PRISPEVEK EU

4.840.514,00 €

Glavni poudarek projekta je na ohranjanju dvoživk in obnovi njihovih habitatov

 

Glavne ciljne vrste so:

Nižinski urh (Bombina bombina), hribski urh (Bombina variegata), veliki pupek (Triturus carnifex), vse vrste iz Priloge II Direktive o habitatih,  rosnica (Rana dalmatina) in plavček (Rana arvalis) ter zelena rega (Hyla arborea) iz Priloge IV Direktive o habitatih. Z načrtovanimi ukrepi se bo izboljšalo tudi stanje velikega severnega pupka (Triturus cristatus) iz Priloge II Direktive o habitatih.

 

Glavni problemi, ki jih naslavlja projekt, so:

 

ZMANJŠEVANJE ŠTEVILČNOSTI POPULACIJE DVOŽIVK ZARADI IZGUBE HABITATOV

V Sloveniji, Nemčiji in na Danskem se številčnost populacije dvoživk močno zmanjšuje predvsem zaradi izgube primernih vodnih in kopenskih habitatov. Cilj projekta je, da se na projektnih območjih ta proces ublaži, in sicer z ustvarjanjem in obnavljanjem habitatov za nižinskega urha v Nemčiji in na Danskem ter hribskega urha in velikega pupka v Sloveniji.

 

ZMANJŠEVANJE ŠTEVILČNOSTI POPULACIJE DVOŽIVK ZARADI RAZDROBLJENOSTI HABITATOV

V Sloveniji naraščanje prometa in vse večja razdrobljenost habitatov resno ogrožata dvoživke. Od več kot 1.500 tako imenovanih črnih točk dvoživk na cestah v Sloveniji se namreč trajnostni ukrepi za dvoživke izvajajo le na redkih. Vsako leto na cestah posledično umre več kot 300.000 živali. Prenosi dvoživk čez cesto se organizirajo na štirih črnih točkah dvoživk na projektnih območjih. V njihovem okviru so prostovoljci vsako pomlad v zadnjih desetih letih varno prenesli čez cesto več kot 20.000 živali, med katerimi je bilo tudi več deset velikih pupkov ter hribskih urhov. Z namenom ublažitve omenjene problematike je v okviru projekta na štirih kritičnih odsekih v Sloveniji skupno načrtovanih približno 60 podhodov za dvoživke. Ob tem se bo v okviru projekta obnovilo tudi okoliške habitate, in sicer z namenom izboljšanja pogojev za življenje ciljnih vrst. V Nemčiji in na Danskem je predvideno izboljšanje stanja habitatov za nižinskega urha (med drugim tudi z odkupom zemljišč), in sicer z namenom, da se ustvari bolj varne pogoje za življenje omenjene vrste.

 

NEUGODNI KAZALCI NA PODROČJU REPRODUKCIJE NIŽINSKEGA URHA NA DANSKEM

Podatki kažejo, da je stopnja reprodukcije nižinskega urha na Danskem prenizka, da bi omenjena vrsta dolgoročno lahko preživela. Zaradi majhnega števila živali, vključenih v reprodukcijo, omenjeni vrsti grozi genetsko siromašenje. Za ublažitev tega problema in zagotovitev zdrave genetske baze za prihodnost bodo v okviru projekta izvedeni ukrepi za izboljšanje stanja populacije, med drugim tudi z vzpostavitvijo vzrejnih postaj za nižinskega urha. Ob tem se bo v okviru akcije C izboljšalo tudi stanje ustreznih habitatov, zaradi česar bo vrsta dolgoročno lahko sama preživela.