Loader

POROČILA

A.1 Popis izhodiščnega stanja vrst in načrt varstvenih ukrepov za projektna območja

C.1 Vzpostavitev/obnova vodnih habitatov

E.2 Mreženje in krepitev zmogljivosti