Loader

ROSNICA

Opis vrste

Rosnica (Rana dalmatina) je srednje velika, vitka rjava žaba z dolgimi zadnjimi nogami. Hrbtna stran je ponavadi enotno rjave ali rdečkasto rjave barve, na zadnjih nogah pa je opazen temnejši vzorec prečnih prog. Trebušna stran, tudi grlo, je pri samcih bela, pri samicah pa bledo rumena, brez pik ali lis. Glava z dolgim in priostrenim gobcem je videti koničasta, dobro pa je viden tudi okrogel bobnič, ki je podobne velikosti kot oko. Zadnje okončine so zelo dolge in ji omogočajo do dva metra dolge skoke. Zanimivo je, da samci nimajo zvočnih mehurjev. Oglašajo se pod vodo in jih posledično težje slišimo. Rosnica je pretežno kopenska vrsta, ki je večinoma aktivna podnevi. Obdobje parjenja traja od februarja do aprila. Po obdobju parjenja se živali vrnejo na mokrotne travnike in gozdne robove, kjer se zadržujejo in prehranjujejo večji del leta. Rosnice spolno dozorijo med drugim in tretjim letom starosti.

Rosnica (Foto: Aleksandra Lešnik)

Življenjski prostor

Rosnica je toploljubna vrsta, ki se na kopnem zadržuje v svetlih in suhih listnatih gozdovih, ekstenzivnih travnikih, na gozdnih robovih in jasah, kjer tudi prezimuje. Mrestišča rosnice so manjše stoječe ali počasi tekoče vode, ki so lahko od kopenskih bivališč oddaljene tudi več sto metrov.

Ogroženost

Vrsto ogroža vedno hitrejše izgubljanje primernih vodnih in kopenskih habitatov. Ker je rosnica zelo občutljiva na spremembe v kakovosti vode, je med najpomembnejšimi dejavniki ogrožanja čedalje večja intenzifikacija kmetijstva in onesnaženje voda s pesticidi, gnojili ter komunalnimi odplakami. Negativen vpliv na populacije ima izsuševanje ter zasipavanje vodnih habitatov in urbanizacija. Ogroža jih tudi naseljevanje rib, ki aktivno plenijo jajca, ličinke in odrasle osebke. Ker se selijo na dolge razdalje in pri tem pogosto prečkajo prometne ceste, je eden od dejavnikov ogrožanja tudi promet.