Loader

VELIKI SEVERNI PUPEK

Opis vrste

Za velikega severnega pupka (Triturus cristatus) je značilna črna ali rjava obarvanost hrbta, na kateri so opazne temne lise in številne bele pike na bokih. Trebušna stran je rumena ali oranžna s črnimi pikami, grlo pa je običajno črno z belimi pikami. Veliki severni pupki se na mrestišča odpravijo med februarjem in majem, kjer se zadržijo tudi do nekaj mesecev.

Veliki severni pupek (Foto: Florian Bibelriether)

Življenjski prostor

Velikega severnega pupka lahko najdemo v iglastih, listnatih in mešanih gozdovih, na jasah in gozdnih robovih, grmovjih in mejicah ter na travnikih. Poseljujejo tudi poplavne doline z gostim rastlinstvom. V času parjenja se selijo v stoječe vode kot so mlake, jezera, kanali in jarki, redko pa poseljujejo počasi tekoče vode.

Ogroženost

Velikega severnega pupka najbolj ogroža izguba primernih vodnih in kopenskih habitatov. Številčnost velikega severnega pupka v Evropi upada. Tako odrasli, kakor tudi ličinke so izredno občutljivi na kakovost voda. Veliki severni pupki ne naseljujejo vodnih habitatov z ribami, saj njihove ličinke v primerjavi z drugimi vrstami pupkov v vodah preživijo dlje časa in je posledično verjetnost plenjenja s strani rib večja. Populacije so ogrožene zaradi onesnaženja voda, izsuševanja stoječih voda, krčenja gozdnih površin in urbanizacije.