Loader

ZELENA REGA

Opis vrste

Zelena rega (Hyla arborea) je majhna dvoživka, z gladko in svetlečo kožo, za katero je značilna živo zelena obarvanost hrbta. Ozka temno rjava proga se razteza od nosnic preko oči in bobniča vzdolž bokov. Barvo telesa lahko prilagaja glede na barvo okolice, razpoloženje, temperaturo okolja, svetlobo ali vlago, zato je lahko celo rjave ali sive barve. Okrogle oprijemalne blazinice na konicah prstov ji omogočajo spretno plezanje po vejah, listih grmov, dreves ali trstičja in podobnih visokih rastlin. Večinoma je aktivna podnevi, le oglašanje in parjenje potekata po sončnem zahodu. Pogosto se zadržujejo v grmovju in krošnjah dreves, kjer samci lahko splezajo celo nekaj metrov visoko in dobro skriti prežijo na žuželke. Zelene rege spolno dozorijo med prvim in drugim letom starosti. Kljub svoji majhnosti so zelo glasne, saj je zbor samcev včasih mogoče slišati tudi kilometre daleč. Zelene rege ponavadi prezimujejo na kopnem, od mrestišč pa se ne selijo več kot 300 metrov daleč.

Zelena rega (Foto: Aja Zamolo)

Življenjski prostor

Odrasli osebki se večji del leta zadržujejo na gozdnih obronkih, mejicah in travnikih z višjo vegetacijo. V paritvenem obdobju jih najdemo v manjših mlakah z veliko vodnega rastlinja in brez rib.

Ogroženost

Vrsto ogroža hitro izgubljanje primernih vodnih in kopenskih habitatov. Ker je zelena rega zelo občutljiva na spremembe v kakovosti vode, je med najpomembnejšimi dejavniki ogrožanja čedalje večja intenzifikacija kmetijstva – onesnaženje voda s pesticidi, gnojili ter komunalnimi odplakami. Negativen vpliv na populacije ima izsuševanje ter zasipavanje vodnih habitatov in urbanizacija. Ogroža jih tudi naseljevanje rib, ki aktivno plenijo jajca, ličinke in odrasle osebke.