Loader

MREŽENJE Z INTERREG PROJEKTOM VEZI NARAVE NA RADENSKEM POLJU

MREŽENJE Z INTERREG PROJEKTOM VEZI NARAVE NA RADENSKEM POLJU

Na Radenskem polju se je ekipa LIFE AMPHICON pridružila Katji Poboljšaj, ki je tam izvajala aktivnosti v sklopu projekta Vezi narave/Veze prirode. Omenjeni projekt se izvaja v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014–2020. V sklopu mreženja s projektom Vezi narave/Veze prirode na Radenskem polju smo imeli priložnost spoznati navadnega pupka (Triturus vulgaris) in hribskega urha (Bombina variegata).