Loader

Udeležili smo se mednarodne konference IENE 2020

Udeležili smo se mednarodne konference IENE 2020

Med 12. in 14. januarjem se je nekaj članov projektne skupine LIFE AMPHICON udeležilo spletne mednarodne konference IENE 2020 (Infra Eco Network Europe), katere glavna tema je bila »LIFE LINES – Linijska infrastrukturna omrežja z ekološkimi rešitvami«.

Katja Poboljšaj iz Centra za kartografijo favne in flore je predstavila projekt LIFE AMPHICON s poudarkom na izvajanju trajnih ukrepov za dvoživke na cestah in obnovo njihovih habitatov v slovenskih projektnih območjih.

Osrednja tema konference so bili vplivi in priložnosti, ki jih linijska infrastruktura, kamor spadajo ceste, železnice, kanali in vodne poti, prinaša za ohranjanje narave. Hitra rast infrastrukturnih omrežij predstavlja globalno grožnjo biotski raznovrstnosti in ekosistemskim storitvam. Vsako leto je na tisoče prostoživečih živali žrtev povoza na cestah in železniških progah ter trkov z vodniki srednjih in visokonapetostnih daljnovodov. Negativne vplive linijske infrastrukture na biotsko raznovrstnost lahko preprečimo ali vsaj ublažimo z natančnim načrtovanjem, ustreznimi rešitvami in izvajanjem primernih ukrepov, kar je še posebej aktualna tema v zadnjih desetletjih. Mednarodne konference so se udeležili številni raziskovalci, inženirji, krajinski arhitekti, managerji, administratorji, politiki in drugi udeleženci. Predstavili so svoja dosedanja dela, izkušnje, razpravljali o uspešnosti izvajanja ukrepov, monitoringih in kako lahko nova znanja ter tehnologije pripomorejo k zmanjševanju negativnih vplivov infrastrukture na okolje.

Več informacij o mednarodni konferenci IENE 2020: https://www.iene2020.info/index.html.