Loader

SPOMLADANSKI PRENOSI IN MONITORING DVOŽIVK V KRAJINSKEM PARKU RADENSKO POLJE

SPOMLADANSKI PRENOSI IN MONITORING DVOŽIVK V KRAJINSKEM PARKU RADENSKO POLJE

Ob koncu pomladi objavljamo rezultate letošnjih spomladanskih prenosov in popisov dvoživk v Krajinskem parku Radensko polje na cesti R3-647, odsek 1368 Mlačevo–Rašica ob Radenskem polju. V sklopu že 13. akcije prenašanja dvoživk “Pomagajmo žabicam čez cesto 2021” smo letos ob pomoči prostovoljcev v več kot 20 nočeh preko ceste na varno prenesli preko 18.000 dvoživk. Na cestnem odseku brez ograje pa smo v 21 nočeh popisali skoraj 15.000 dvoživk, med katerimi sta bili tudi ciljni vrsti projekta LIFE AMPHICON – veliki pupek (Triturus carnifex) in hribski urh (Bombina variegata).

Dobljeni rezultati predstavljajo izhodišče za določitev trajnih ukrepov za dvoživke – podhodov in varovalnih ograj za dvoživke na cesti med Velikim Mlačevim in Veliko Račno, ki jih bomo zgradili v okviru projekta LIFE AMPHICON.

Varnost in dobra vidljivost udeležencev večernih prenosov in popisov dvoživke je na prvem mestu.

Ciljni vrsti projekta na cestnem odseku 1368 Mlačevo–Rašica med Velikim Mlačevim in Veliko Račno – veliki pupek (Triturus carnifex) in hribski urh (Bombina variegata).

Navadni pupek (Lissotriton vulgaris)

Najštevilčnejša predstavnica večernih popisov in prenosov dvoživk na Radenskem polju – navadna krastača (Bufo bufo). 

Foto: Tina Stepišnik, projekt LIFE AMPHICON