Loader

V KOZJANSKEM PARKU PRIPRAVLJAMO VZREJNO POSTAJO ZA VELIKEGA PUPKA

V KOZJANSKEM PARKU PRIPRAVLJAMO VZREJNO POSTAJO ZA VELIKEGA PUPKA

Krepitev populacij s podporno vzrejo posameznih vrst dvoživk v vzrejnih postajah je na Danskem in v Nemčiji že dodobra uveljavljena praksa. V letošnjem letu pa s prenosom znanja in izkušenj iz tujine vzpostavljamo prvo vzrejno postajo tudi v Sloveniji. 

Namen podporne vzreje je okrepiti populacije vrst, ki so na določenih območjih prisotne le še v majhnih izoliranih populacijah. Številčnost populacij želimo povečati do te mere, da bodo, ob hkratnem izboljšanem stanju habitatov, vrste v prihodnje zmožne preživeti same.

Podporna vzreja v Kozjanskem parku je bila sicer sprva predvidena za krepitev populacij nižinskega urha (Bombina bombina), vendar se je po intenzivni inventarizaciji dvoživk na območju Natura 2000 Dobrava-Jovsi izkazalo, da je vrsta na območju najverjetneje že izumrla.

Z izvedenimi popisi se je hkrati ugotovilo, da je tudi populacija velikega pupka (Triturus carnifex) majhna, izolirana in v slabem ohranitvenem stanju. Ker populaciji grozi izumrtje, smo se projektni partnerji odločili, da bomo akcijo Krepitev populacije s podporno vzrejo namesto za nižinskega urha izvedli za velikega pupka. Vzrejna postaja Kozjanskega parka v Podsredi je tako namenjena vzreji ličink te repate dvoživke. 

Foto: Anja Bolčina