Loader

PRVA SEZONA PODPORNE VZREJE VELIKIH PUPKOV USPEŠNO ZAKLJUČENA

PRVA SEZONA PODPORNE VZREJE VELIKIH PUPKOV USPEŠNO ZAKLJUČENA

Krepitev populacije velikega pupka (Triturus carnifex) s podporno vzrejo je bila v letošnjem letu več kot uspešna. S pomočjo izkušenj in znanja tujih projektnih partnerjev smo presegli zadano število vzrejenih ličink ter uspeh obeležili z izpustom 166 mladih osebkov vrste v projektno območje Natura 2000 SI3000268 Dobrava – Jovsi. Vzrejna postaja v Kozjanskem parku je prva tovrstna vzrejna postaja za dvoživke v Sloveniji in prva vzrejna postaja za velikega pupka v Evropi. 

Z vzrejo velikega pupka smo v Kozjanskem parku začeli konec aprila, ko smo v vzrejno postajo v Podsredi prenesli prva jajca. Teden kasneje smo že opazili prvo ličinko.

Samice pupkov svoja jajca zavijajo posamezno v liste potopljenih rastlin. Takšne rastline z odloženimi jajci smo v Jovsih opazili na sedmih lokacijah. V dveh terenskih dneh, 25. aprila in 4. maja, smo v vzrejno postajo prinesli 348 jajc.

Ker so jajca tako skrbno zavita v liste rastlin, ni mogoče za vsako potrditi, kateri vrsti pupka pripada Tako se je iz nabranih jajc poleg ličink velikega pupka razvilo tudi 35 ličink navadnega pupka (Lissotriton vulgaris). Te smo vrnili na izvorne lokacije.

V sredini junija so se nekatera mrestišča velikega pupka začela močno izsuševati. V enem izmed njih smo opazili in nabrali rastline s še 37 dodatnimi jajci, preden bi se tudi to presušilo.

Iz skupno 421 jajc se je izvalilo 35 ličink navadnega pupka in 166 ličink velikega pupka. Ličinke velikih pupkov smo v vzrejni postaji zadržali do preobrazbe v mlade osebke. V juliju so vsa izvorna vodna telesa presušila, zato smo velike pupke izpustili v nove mlake, izkopane v okviru projekta LIFE Amphicon. Ker so bila jajca nabrana v različnih terminih, so tudi ličinke posamezne stopnje razvoja dosegale časovno različno. Prve osebke smo v izpustili v drugi polovici julija, večino v drugi polovici avgusta, zadnjih pet pa smo izpustili v začetku preteklega meseca.

Letošnja sezona pa ni zadnja. Podporna vzreja bo potekala še v naslednjih letih, hkrati pa bomo v okviru projektnih akcij C.1 in C.2 izboljšali stanje vodnih in kopenskih habitatov v Jovsih, s čimer bomo izboljšali stanje tamkajšnje majhne in izolirane populacije do te mere, da bo v prihodnje sposobna sama preživeti.

Foto: A. Bolčina, K. Jazbinšek