Loader

NOVE MLAKE NA LJUBLJANSKEM BARJU

NOVE MLAKE NA LJUBLJANSKEM BARJU

V zadnjih dneh oktobra smo na zemljiščih, ki smo jih v Javnem zavodu Krajinski park Ljubljansko barje nedavno odkupili za namene varstva narave, pričeli z izkopom mreže 50 mlak. Izboljšanje vodnih habitatov je namreč eden ključnih ukrepov za ohranjanje dvoživk, ki potekajo v projektu LIFE AMPHICON. Mlake so, skupaj z drugimi ukrepi za varstvo dvoživk, umeščene na območje v okolici Bistre, Pakega in Podkraja.

Na Ljubljanskem barju, nekdaj največjem in najjužneje ležečem visokem barju v Evropi, je danes osrednji življenjski prostor številnih vrst, ki za svoje razmnoževanje in razvoj potrebujejo stoječo vodo, gosta mreža odvodnih jarkov. Voda iz jarkov poleti hitro odteče, vodni življenjski prostori pa presahnejo. To pri vrstah dvoživk, ki za razvoj v vodi potrebujejo več časa (npr. veliki pupek in rosnica) ali ta poteka v toplejšem delu leta (npr. zelena rega in hribski urh), vodi v propad mrestov in paglavcev. Zaradi globalnih klimatskih sprememb so dolga, suha in vroča poletja vse pogostejša, zato se razvojni krog takšnih vrst vse pogosteje zaključi neuspešno. Ustrezne vodne habitate bomo zagotovili z izkopom novih mlak, ki bodo dovolj globoke, da poleti ne bodo presahnile.

Večina mlak je umeščena ob robove zemljišč, preostanek površine pa je namenjen obnovi kopenskih habitatov dvoživk – ekstenzivnih travnikov. Ob tem bomo vzpostavili tudi več kot 2 kilometra novih mejic in številne zaplate grmišč.  Večina vrst dvoživk namreč večji del leta preživi na kopnem, kjer se prehranjujejo in prezimujejo, kopno pa uporabljajo tudi za selitve. 

Izkopi na Ljubljanskem barju bodo predvidoma zaključeni do pomladi, ko se bodo prve dvoživke odpravile na mrestišča.

Foto: K. Drašler, J. Tarman, T. Porenta