Loader

MED IZKOPOM MLAK ODKRILI OSTANKE PRAZGODOVINSKIH KOLIŠČ NA LJUBLJANSKEM BARJU

MED IZKOPOM MLAK ODKRILI OSTANKE PRAZGODOVINSKIH KOLIŠČ NA LJUBLJANSKEM BARJU

V decembru smo pri izkopu ene od mlak v bližini Dola pri Borovnici odkrili ostanke prazgodovinske koliščarske naselbine. V profilu izkopa nove mlake smo naleteli na navpične kole, koščke keramike, kosti, kamne in oglje. 

Ostanke je podrobno dokumentirala ekipa arheologov iz podjetja Avgusta d.o.o., ki je med izkopi mlak izvajala arheološko raziskavo ob gradnji. Ker je celotno Ljubljansko barje evidentirano kot arheološko območje, je arheološki pregled izkopa predpisal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije v postopku pridobivanja kulturnovarstvenega soglasja. Do odkritja ostankov prazgodovinskih kolišč je sicer prišlo v relativni bližini predhodno znanega arheološkega najdišča Naselbina Črešnja, pri Bistri. Ali gre za del istega koliščarskega naselja, bodo najverjetneje pokazale nadaljnje raziskave. 

Najstarejša kolišča na Ljubljanskem barju so sicer datirana v čas okoli 4600 let pred našim štetjem, v hišah na kolih pa so ljudje z več prekinitvami živeli več kot 2500 let. 

Arheologi so natančno popisali lokacije najdb in odvzeli vzorce za nadaljnjo analizo (radiokarbonsko datiranje, dendrokronološke raziskave). Po zaključenih raziskavah smo izkop zasuli. Kolišče je tako sedaj ponovno pod zemljo, visok nivo podzemne vode v barjanskih tleh pa nudi ugodne razmere za ohranitev arheoloških ostalin na najdišču. Načrtovano mlako smo nato izkopali na nadomestni lokaciji.

Foto: Katarina Drašler