Loader

PRIČELA SE JE GRADNJA UKREPOV ZA DVOŽIVKE NA PROJEKTNEM ODSEKU BISTRA

PRIČELA SE JE GRADNJA UKREPOV ZA DVOŽIVKE NA PROJEKTNEM ODSEKU BISTRA

V mesecu januarju 2023 se je pričela izgradnja trajnih ukrepov za zmanjševanje smrtnosti dvoživk na cestah na projektnem odseku Bistra na Ljubljanskem barju.

Cestni odsek R3-642/1146 Vrhnika-Podpeč od km 4,375 do km 5,700 je v elaboratu Predlog ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo, prepoznan kot ena najbolj perečih črnih točk prehajanja dvoživk čez cesto v Sloveniji.

Predvideni so trajni ukrepi na cesti, ki preprečujejo dostop živalim na cestišče (varovalne ograje) in jim omogočajo varno selitev pod cesto (podhodi in usmerjevalne ograje). Sočasno z urejanjem ukrepov za dvoživke bo izvedena tudi rekonstrukcija ceste z ureditvijo ustreznega odvodnjavanja padavinskih voda ter postavitvijo nove prometne signalizacije.     

                                 

V skladu s priporočili so podhodi za dvoživke s trajnimi ograjami v projektu LIFE AMPHICON predvideni na območju Ljubljanskega barja (območje Natura 2000):

Cesta R3-642, odsek 1146 Vrhnika – Podpeč v Bistri na Ljubljanskem barju;

Cesta R3-642, odsek 1147 Podpeč – Ig med Jezerom in Podkrajem na Ljubljanskem barju;

Cesta R3-642, odsek 1146 Vrhnika – Podpeč pri Paku-Goričici na Ljubljanskem barju.

Izvedba ukrepov za dvoživke na posameznih projektnih odsekih bo potekala v več fazah.  

 

V izogib motnjam dvoživk med njihovimi selitvami preko cest, se bodo vsa gradbena dela izvajala v obdobju, ko je teh najmanj. Gradnjo bo nadzoroval gradbeni inženir, odgovoren za ustrezno izvedbo projektov. Center za kartografijo flore in favne ter Javni zavod krajinski park Ljubljansko barje bosta nadzirala pravilno izvedbo ukrepov z vidika dvoživk. Gradbena dela na projektnem odseku Bistra so se pričela v januarju 2023 in bodo trajala predvidoma 10 mesecev.

Po končani izvedbi ukrepov za dvoživke bo Direkcija RS za infrastrukturo kot odgovorni javni deležnik pripravila načrte vzdrževanja, ki bodo zagotovili, da bodo za naslednja leta za vse odseke sklenjene ustrezne koncesijske pogodbe za vzdrževanje cest, le te pa bodo vključevale tudi vzdrževanje izvedenih ukrepov za dvoživke.

Foto: K. Poboljšaj